Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZMIANA NUMERU TELEFONU
725 655 544

Zapraszamy na
RAJD PIESZY TOPIENIE MARZANNY - POWITANIE WIOSNY
TERMIN: 18 marca 2017
START: godzina 10:00 ulica Kostromska, sprzed Gimnazjum Nr 5.
CZAS IMPREZY: około 3 godzin

program rajdu

Zapraszamy na wycieczkę do:
JĘDRZEJOWA I KOPALNII SOLI W BOCHNI

TERMIN: 18 marca 2017
START: godzina 6:30 – Pl. Czarnieckiego 10 (biuro PTTK)
POWRÓT: około godziny 22:00
W PROGRAMIE:
Jędrzejów – Muzeum im. Przypkowskich - kolekcja zegarów słonecznych, przybory astronomiczne, przyrządy służące do pomiaru czasu, zbiór pamiątek związanych z kuchnią.
Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Bochni, to niezwykła podróż przez najpiękniejsze wyrobiska kopalni. Unikatowe komory solne o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, piękne wykute w soli kaplice, rzeźby i narzędzia górnicze. Na trasie turystycznej do pokonania jest około 700 schodów. Zwiedzanie kopalni kończy się pobytem w największej z komór o nazwie Ważyn.
CENA: 142,00 zł
130,00 zł - emeryt, rencista
138,00 zł - członek PTTK

program wycieczki

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.